Кардіовізор (0)


 Система скринінгу серця кардіовізор

 

    Комп'ютерна діагностична система скринінгу серця Кардіовізор6С (експрес-оцінка), засновану на аналізі мікроальтернацій ЕКГ сигналу.      Кардіовізор вимагає 30 секундної реєстрації ЕКГ від кінцівок в положенні сидячи або лежачи.

    Основні особливості:

-виявлення на ранніх стадіях патологічних змін міокарда при різних захворюваннях (чутливість ІХС близько 90%, при специфічності не менше 75%);

-висока чутливість до органічних, метаболічних і нейро-гуморальних змін міокарда дозволяє здійснювати контроль динаміки цих змін;

-розвинена 3D візуалізація, картування кольором зон міокарда з порушенням електричної стабільності;

-інтегральні індекси відхилень від норми дисперсійних показників міокарда та порушень ритму;

-текстова скринінг-оцінка виявлених відхилень і деталізація виявлених електрофізіологічних відхилень міокарда;

-скринінгова оцінка ймовірності наявності серцевих патологій може проводити середній медичний персонал.